Zeewind Conflictbegeleiding&Mediation

   

 

 

 ADR full certified register onderhandelaar

Werkwijze


In geval van een echtscheidingsmediation, starten we bij ZeewindMediation altijd met een gezamenlijk intake gesprek,waarbij beide partijen aanwezig dienen te zijn. 

Het intake gesprek bij echtscheidingsmediation is kosteloos. Vaak duurt dat ongeveer een uur en heeft als doel u niet alleen inzicht te geven in de te volgen procedure en voorwaarden, maar het geeft u ook de mogelijkheid, al is het maar kort, een gevoel bij de mediator te krijgen. Dat is van belang voor het welslagen van de mediation want u moet zich veilig en gehoord weten bij en door de mediator.

Bij andere vormen van mediations zoals arbeidsmediations, mediations tussen bijvoorbeeld de overheid en een burger of tussen twee bedrijven, maken we vooraf afspraken over procedure en kosten en wie die kosten voor zijn rekening neemt. In deze gevallen kan er met een gezamenlijke bijeenkomst begonnen worden, maar het kan ook zinvol zijn eerst afzonderlijk met de mediator te spreken.