Zeewind Conflictbegeleiding&Mediation

   

 

 

 ADR full certified register onderhandelaar

Hoe verloopt mediation, bijvoorbeeld bij een echtscheiding?

 Een mediation bestaat doorgaans uit zes fasen:

1. Voor de start

2. Intake

3. Mediationovereenkomst

4. Mediationbijeenkomsten/info fase

5. Onderhandelingsfase

6. Einde: vaststellingsovereenkomst

U wilt op eigen initiatief een mediation starten

Willen u en degene waarmee u een conflict heeft op eigen initiatief een mediationtraject opstarten? Dan kunt u zelf een mediator selecteren en deze benaderen. Als u een conflict met een organisatie heeft, kan het zijn dat die organisatie een interne mediator inschakelt. Als deze mediator bij het of het ADR of MfN in het register staat, behoort deze mediator zich te houden aan de op hem of haar van toepassing zijnde gedragsregels en zich daarom onafhankelijk en neutraal op te stellen, niettemin staat het u altijd vrij te kiezen voor een mediator die onbekend is met u en met de organisatie.

Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake). U maakt kennis met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om een gevoel te krijgen bij de mediator. Voelt u zich gehoord en veilig. Essentieel voor het mediationproces.

Mediationovereenkomst

Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Wij werken daarom alleen op basis van een getekende mediationovereenkomst.

Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen), andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen gezamenlijk een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan dient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen.

De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.