Zeewind Conflictbegeleiding&Mediation

   

 

 

 ADR full certified register onderhandelaar

Wij helpen partijen een brug te slaan!

Aan uw relatie komt een einde? oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? In conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling? Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Conflict over de toekomst van uw familiebedrijf?  U en de gemeente hebben verschil van mening over de uitleg van een bestemmingsplan?

ZeewindMediation is ontstaan uit het besef dat veel conflicten eindigen met een ongewenste afloop. In veel gevallen heeft dat daadwerkelijk desastreuse consequenties voor één maar vaak ook voor beide partijen. Wanneer conflicten tijdig worden onderkend en in een vroeg stadium gekozen wordt voor het traject van conflictbegeleiding dan wel mediation, blijkt dat het conflict in een ander perspectief kan komen te staan, een daadwerkelijk conflict kan worden vermeden of wanneer het conflict onvermijdelijk blijkt, partijen op een voor beiden acceptabele wijze een uitkomst zoeken en vinden.

Als u na het lezen vragen heeft of daadwerkelijk met uw conflict aan de slag wilt, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.